|
Архитектура

Архитектура   Инвестиционен проект по всички проектни части за разрешение за строеж Проекти за смяна на предназначение и…

Изпълнение на проекти

Изпълнение на проекти   Цялостно изпълнение с доверени строителни фирми и фирми за изработка, доставка и монтаж на…

Управление на проекти

Управление на проекти   Проджект мениджмънт – консултации; изготвяне на бюджет по подробна документация за изпълнение – запитвания,…

Интериорен дизайн

Интериорен дизайн   Предпроектни проучвания Професионално архитектурно заснемане и обследване Идеен проект – пълно функционално и обемно-пространствено решение…