|

Кристиан Савов

Архитект

Образование

Висше строително училище “Любен Каравелов” – гр. София

Магистър Архитект

2013 – 2019

Czech Technical University – CTU – Прага, Чехия

2017